Reglement for Sjøbua

 

Alle medlemmer i Loggen kystlag kan fritt benytte Sjøbua. Faste brukere av Sjøbua utgjør Sjøbugruppa. Gruppa er ei arbeidsgruppe i Loggen kystlag med ansvar for driften av Sjøbua. Gruppemedlemmene og båteiere som har leid plass til egen båt har nøkkel til Sjøbua. Store plasskrevende arbeider og materiallagringsplass må avtales med kontaktpersonene for Sjøbua.

 

Kontaktpersoner:

Basil Shaw                  

412 68 409

beshaw44@gmail.com

Arne Steinsbø

90635003

arne.steinsb@sf-nett.no

 

 

Virksomhet i Sjøbua

Sjøbua brukes til

·         snekkerarbeid

·         rehabilitering / restaurering av båter - private og i Loggen Kystlags eie .

·         nybygging av båter

·         organiserte kurs i Loggens regi

Bygningen kan ikke benyttes til næringsvirksomhet. Medlemmer i Loggen kystlag kan søke om å leie plass i Sjøbua til rehabilitering av egen båt for en avgrenset periode, og betaler da leie etter satser vedtatt av Loggens styre. Søknad sendes på e-post til post@loggenkystlag.no

 

Sikkerhet

Som bruker av Sjøbua er du ansvarlig for din egen og andres sikkerhet.

·         Dersom du er usikker på bruken av maskinene, kan du ta kontakt med en kyndig kollega og få hjelp og  innføring.

·         Rapporter til en av Sjøbuas kontaktpersoner dersom du finner maskiner med feil eller mangler.

·         Bruk verneutstyr når du bruker maskinene: vernebriller / visir, hørselvern og støvmaske. Verneutstyr finnes  opphengt på veggen mot kaia.

·         Det skal ikke benyttes verktøy som gir bar flamme eller gnister. Dette gjelder begge i etasjer.

·         Medlemmer under 18 år har ikke adgang til å bruke maskiner.

·         Det er røyking forbudt i hele bygget.

 

Renhold og orden

Som bruker av Sjøbua er du personlig ansvarlig for renhold og orden i bygget.

·         Kluter, filler og papir etter arbeid med lettantennelige væsker og linolje skal  kastes i rød, brannsikker avfallsdunk med lokk. Tørkede malingsbokser kastes i restavfall.

·         Maskinene skal rengjøres etter bruk. Sagspon  og avfall sorteres og tømmes i hver sin plastsekk. Fulle sekker tømmer du i konteineren (Nøkkel på veggen).

·         Restmaterialer på under 100 cm sages umiddelbart opp til ved og has i vedkassa. Lengre restmaterialer buntes sammen og legges på avtalt sted i Krambua. Restmaterialer av edeltre og eik kastes ikke. Rydd til tross for at du kanskje ikke selv er skyld i rotet.

·         Rydd vekk ditt handverktøy selv om du skal bruke det neste dag.

·         Fellesarealet i 2.etasje er disponibelt for medlemmene. Området (fellesarealet) skal være ryddig og fritt for private gjenstander. Brannfarlige gjenstander må behandles slik at de ikke medfører fare for selvantennelse etc. Brannsikre beholdere skal benyttes."

·         Toalettet vaskes på dugnad hver tirsdag.

·         Slukk alle lys og lås alle dører når du er sistemann ut .

 

 

 

 

Tønsberg 03.06.2015                                      

        Styret i Loggen Kystlag