Kontrakt mellom båteier og Loggen Kystlag for leie av plass i Sjøbua for rehabilitering av båt.

Kun medlemmer av Loggen Kystlag kan leie plass til rehabiliteringsarbeid av egen båt i Sjøbua. Arbeidet skal utføres av båteier selv eller medlemmer i Loggen kystlag.

I leieperioden har båteier/ leietaker rett til å bruke alle Sjøbuas faste maskiner. Leietaker må imidlertid selv holde håndverktøy, utstyr og materialer. Loggen kystlag har ikke ansvar dersom håndverktøyet og eller utstyr/ materialer kommer bort eller blir ødelagt. Bruk en verktøykasse med lås.

Leietakers arbeid skal ikke hindre øvrig arbeid i Sjøbua.

Leieperioden er begrenset oppad til fire - 4 måneder. Dersom arbeidet tar lenger tid enn beregnet må leietaker søke om forlenget periode i god tid – senest 4 - fire uker før sluttdato.

I henhold til båtens størrelse er din leiepris pr. uke: _________________________

Leien betales pr mnd eller ved sluttoppgjør til bankkonto nr 5082 08 48931. Betales det via internett, skal betalingen merkes "Leie Sjøbu + navnet til leietaker". Ved annen innbetaling leveres kvittering  til Sjøbuas kontaktperson umiddelbart etter innbetaling.

Leietaker må følge reglement for Sjøbua. Ved brudd på reglementet kan denne kontrakten bli opphevet umiddelbart.

 

Leietaker leier plass i Sjøbua i perioden fra  dato: ____________ til senest dato:______________

tilsvarende________antall uker. Total sum for leie: kr _______________

 

Tønsberg dato:________________________

                                                                                                            

Leietaker:_________________________________________________________________________________________   

 

For Loggen Kystlag: _____________________________________________________________________________