VERKSTEDGRUPPA

 

Gruppa arbeider med å restaurere mekaniske maritime gjenstander. Gruppa har fått tak i en Heimdal semidiesel fra 1956 og en Wickmann diesel fra 1966 til opp-pussing. De reparerer og yter mekanisk hjelp internt til Kaibrukergruppa, Sjøbugruppa og Slippgruppa når det er påkrevd. Gruppa kan også ta på seg andre oppdrag utover dette. I tillegg utfører de generelt dugnadsarbeid. 

 

Arbeid med vinsj hvor stålwiren føres jevnt inn på trommelen. Flott jobb!

 

 

Her er nok å ta tak i!  

 

                                                                                                          

 

Godt å ha flinke folk ved dreibenken.