Kontakt informasjon

   


Slippen er i drift!
Slippen kan benyttes for båter som ikke er større enn:
Lengde: 80fot
Bredde : 6 meter
Dypgående : 3 meter
Vekt: 130 tonn

Slippen er klar til å motta båter for reparasjon og vedlikehold. Slippen bør bestilles via bestillingsknapp (se under).
Se egen kalender for tilgjengelighet.
Vi ønsker at båt ut av slipp og ny båt inn i slipp er på samme dag: Ut kl 16:30 og opp kl 17.
Bruk bestillingsknappen eller kontakt send mail til slipp@loggenkystlag.no.
 
Du kan også kontakte

Per Torpengen
Tlf: 481 02 501
Betingelser for bruk av slippen

Betingelser for bruk av slippen

 

Båteiers ansvar:
Båteier er selv ansvarlig for å ha kunnskap om plassering av propell(er), ror, akterstevn og lignende slik at nevnte elementer ikke kommer i konflikt med slippvognens puter.
 
Priser fra 1 juni 2017:
Pris for 3  dager på slipp, tilgang til strøm (16amp), kraftig høyttrykkspyler og ferskvann er kr 76 / fot men med minstesats kr. 2550,- 

- Påfølgende liggedager på slipp er kr. 380,- pr. dag.

- Miljøstasjon gebyr belastes med kr. 250,- per slipping

 

Priseksempel - Skøyte 49 fot
Slipptjeneste – minstesats                                  kr. 2550,-
Slipptjeneste – over minstesats                         kr. 1174,-
Miljøstasjon gebyr                                                kr.   250,-
Total sum                                                                kr. 3974,-

 

Avbestilling:
14 dager før avtalt slipp tjeneste,   50% av beløp på bestilt slipp tjeneste vil bli fakturert medlem
 7 dager før avtalt slipp tjeneste, 100% av beløp på bestilt slipp tjeneste vil bli fakturert medlem

 

1.     Ansvar og Risiko
Slippen hos Loggen Kystlag er en medlemsslipp. Det innebærer at Loggen Kystlag ikke tar noe risiko eller ansvar ved bruk av slippen. Båteier har derfor alt ansvar og risiko for sin egen båt ved bruk av slippen samt alt utstyr som blir brukt i forbindelse med bruken av slippen

 

2.     Dypgående
Slippen kan ta imot båter som ikke går dypere enn 2.5 meter

 

3.     Tonnage
Slippen kan ta imot båter opptil 90 tonn

 

4.     Forsikring og Registrering
Båteier må ha tilgjengelig eller sendt slippgruppa registrerings- og forsikringspapirer (tredjepartsforsikring/ ansvarsforsikring) før slippen taes i bruk.

 

5.     Bruk av gassflasker
Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle.
 
6.     Asfaltgryter
Asfaltgryter o.l. skal være plassert under hensyn til minst mulig fare for overkoking, velting og andre uhell.
 
7.     Slokkningsredskaper
Under arbeide med sveising, autogenbrenning og vinkelsliper skal tilstrekkelig og egnede slokkemidler skal være plassert ved arbeidsplassen. (minst 2 stk 6 kg. ABE pulverapparater)
 
8.     Brennbart materiale
Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes. På steder med skjult brennbart materiale tas egnede forholdsregler.
Filler / kluter innsatt med løsningsmidler med risiko for selvantennelse, skal kastet i brannsikker beholder.
 
9.     Etterkontroll
Ved utførelse av varme arbeider skal det holdes kontroll i minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet.
 
10.     Orden
Slipp område skal være ryddet for avfall etter bruk av medlem slipp. Maling spann og rester skal plasseres på miljøstasjon, hvor man også finner beholdere for annet definert miljø avfall.
Se opplag på vinsjehus eller mottatt skriv ved opptak av båt.

 

Manglende eller mangelfull opprydding etter bruk vil bli belastet med kr. 1000,-

 

11. Medlemskap i Loggen Kystlag
Du må være medlem i Loggen Kystlag eller et annet kystlag tilknyttet Forbundet Kysten for å bruke slippen. Medlemskap er åpent for alle.  Klikk her for å bli medlem.