Kort om Tønsberg Kystkultursenter


Velkommen til Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter

Tønsberg Kystkultursenter ligger vakkert til på Nøtterøysiden av Kanalen i Tønsberg. Senteret er tilholdssted for Loggen Kystlag og ishavsskuta Berntine. Loggen kystlag har ansvaret for driften av de fem bygningene på senteret: Riggerloftet, Sjøbua, Ladestasjonen, Verstedet og Torpedomagasinet. Hver tirsdag samles medlemmene til felles samvær i arbeidsgrupper og til dugnadsinnsats på bygninger, anlegg og båter.

 

Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter er organisert som en ideell ikke-økonomisk stiftelse. Stiftelsen (STK) ble etablert i 1991. Stiftelsen har inngått en avtale med Tønsberg Kommune om vederlagsfri disposisjonsrett til området. Stiftelsen er eier av alle bygningene og har stått for den ytre restaureringen av bygningene. Loggen Kystlag har ansvar for den indre restaureringen.

 

STK's stifterorganisasjoner er Loggen Kystlag (lokallag av det landsomfattende Forbundet Kysten), Stiftelsen Havnøy (Barne- og ungdomsverninstitusjon), Stiftelsen Gamle Tønsberg og Tønsberg Kommune.

 

Tønsberg Kystkultursenters prosjektfilosofi er "Vern gjennom bruk",  samme filosofi som Forbundet Kysten baserer sin landsomfattende virksomhet på.

 

 

Organisasjon

Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter har det overordnede ansvar for prosjektering og restaurering og ledes av at styre med representanter fra Loggen Kystlag, Stiftelsen Havnøy,  Berntine og Tønsberg Kommune.

 

Under styret er det en Plan- og Byggekomite og en plankomite for Reperbanepropsjektet.

 

Alle driftsrelaterte funksjoner dekkes av stifterorganisasjonene og Loggen Kystlag.Kort om historien til Tønsberg Kystkultursenter

 

Hele området heter nå Tønsberg Kystkultursenter. 
Murbygningene utgjorde tidligere Teie Ubåtstasjon.
 
Teie Ubåtstasjon ble bygget i 1917 til 1918 som nasjonal base for det norske ubåtvesen. Teie ubåtstasjon var i drift fram til 9.april 1940. Da gikk alle ubåtene ut for å møte tyskerne.  Ingen kom tilbake.  Etter krigen drev Vestfold fylkeskommune yrkeskole i lokalene fram til 1988. Yrkeskolen ble da stengt av Arbeidstilsynet pga tiltakende bygningsmessig forfall. Bygningene forfalt ytterligere fram til restaureringen startet i 1992.
Området besto av ca 150 meter steinkai med 3 murbygninger som inneholdt torpedeomagasin, verksted og ladestasjon. Disse navnene er nå fortsatt brukt. 
 
For å stoppe forfallet og gjenoppbygge anlegget , ble ubåtstasjonen i 1990 stillt til disposisjon for Stiftelsen Teie Ubåtstasjon (STUB), en ideel stiftelse bestående av Tønsberg kommune, Loggen kystlag, Prosjekt verft og Nøtterø historielag. I 1996 erstattet Vestfold Fylkesmuseum de to siste institusjonene, mens ishavsskuta Havnøy var medlem fra 1994. Stiftelsen har nå navnet Tønsberg Kystkultursenter.

 

Det opprinnelige området ble utvidet vestover langs kanalen ytterligere 100m. På denne tomten lå i sin tid den gamle Teieslippen, og det fulgte dessuten med en stor sjøbod. Senere har det gamle riggerloftet fra Kaldnes mek. blitt flyttet og fått plass ved siden av sjøboden. Den gamle Teieslippen, som var helt borte, er bygget opp igjen. Slippen tar i dag båter opp til 80 tonn.

 

Området vest for Ubåtstasjonen var opprinnelig et treskipsbyggeri med slipp og en stor sjøbod.  Skibsbyggeriet ble etablert av Samuel Foyn som også etablerte Tønsberg Reperbane  og bygde prakteiendommen Teie Hovedgård som fremdeles ligger rett over veien.  

 

Riggerloftet ble flyttet til senteret i november 1993. STK overtok samtidig Sjøbua fra ScanRope og området som siden er utviklet til slipp. 

Riggerloftet er en laftet tømmerbygning i 4 etasjer, opprinnelig bygget som kornmagasin på Bolærne i 1770-årene, og flyttet inn til Kaldnes under Napoleonskrigen.  På Kaldnes har Riggerloftet hatt mange funksjoner.  Mest kjent er perioden som riggerloft, derav navnet.

 

 

 

Kort om Restaureringsprosessen

Restaureringsarbeidene på Tønsberg Kystkultursenter startet i 1992 etter ca 1 års planlegging. I 1996 var de tre murbyggene på ubåtstasjonen samt slippen ferdig og ble tatt i bruk.  Samme år startet restaureringen av Riggerloftet.  I 1996, da alle bygningene og slippen sto ferdige, ble Tønsberg Kystkultursenter offisielt innviet med et stort arrangement. De fleste rommene i Riggerloftet er stort sett ferdige til bruk, men fortsatt foregår det utviklingsarbeider innvendig.

 

Sjøbua måtte demonteres og refundamenteres i 2002 pga av store setningsskader. Det er nå pålet til fjell, og Sjøbua ble gjenoppført i 2009.

 

Vestenfor dette området planlegges oppføring av 100 meter av Tønsberg Reperbanes langbane.  Prosjektet er basert på en samarbeidsavtale mellom ScanRope, Tønsberg Kommune og Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter.  Området er ferdig regulert. Detaljprosjektering pågår.