BERNTINEGRUPPA

 

Alle de personene som i løpet av året gjør store og små jobber i forhold til Berntine, utgjør Berntinegruppa. Mange av dem gjør en kjempeinnsats og jobber mye mer enn de dugnadstimene vi har på tirsdager.